Graficke pismenko Obec Rudník (původně Heřmanovy Sejfy) byla pravděpodobně založena při kolonizaci Krkonoš ve 13. století. Založili ji zřejmě horníci, kteří těžili na úpatí Černé hory stříbro, zlato, železo a měď (odtud původní i dnešní název obce). První nepřímá zmínka o zdejším osídlení je z roku 1241. Farní kostel sv. Václava je uváděn roku 1354, za držení Puty z Turgova. Za husitských válek patřila obec Krušinům z Lichtenburka a od roku 1521 do roku 1706 Valdštejnům. Za jejich vlastnictví v letech 1598 – 1602 byl kostel přestavěn renesančně. Stavba je považována za jednu z vrcholných realizací krkonošského renesančního stavitele Carla Valmadiho. Při přestavbě Valmadi využil starší zdivo věže a presbytáře. Stavba si přes drobné úpravy zachovala charakteristický rukopis svého tvůrce. V 70. letech 20. století poškodil kostel požár, opraven byl díky úsilí tehdejšího duchovního pátera Malíška. Oprava byla dokončena v roce 1975.

Text: historie
30.3. 2009 - Milan Caha (zdroj:POCHE, E.: Umělecké památky Čech 3. P - Š. Academia, Praha 1980)