Graficke pismenko Obec Heřmanovy sejfy (dnešní Rudník) vznikla pravděpodobně za kolonizace Krkonoš ve 13. století jako osada českých a německých horníků, dobývajících rudy stříbra, zlata, železa a mědi na úpatí Černé hory. První zmínka o existenci obce se váže k roku 1241. Za husitských válek vlastnili obec Krušinové z Lichtenburka a roku 1521 je získali Valdštejnové. Hanibal z Valdštejna si zde, spolu se svoji ženou Kateřinou Berkovou z Dubé, po roce 1590 vybudoval renesanční tvrz. Tvrz je poprvé uváděna roku 1615. Tvrz byla později upravena na jednoduchý zámek a posléze byla pohlcena sousedním pivovarem, rozšířeným koncem 19. století. V objektu se zachovaly hodnotné renesanční klenby, pod opadávající omítkou průčelí budovy jsou znatelná psaníčková sgrafita (místy dotvořená novodobými "umělci"). Objekt je značně zchátralý, uzavřený, má soukromého majitele.

Text: historie
27.7. 2009 - Milan Caha (zdroj: kol: Encyklopedie českých tvrzí, díl II. (K-R), Argo, Praha 2000)