Renesanční zámek, původně tvrz z r. 1366. Po roce 1561 ji vyženil J. Černín z Chudenic. Patrně v tomto období byla tvrz přestavěna na renesanční zámek. Po jeho smrti zámek zdědil Diviš Černín popravený 21.6.1621 na Staroměstském nám.
Hlavní obrázek místa
celkový pohled od jihovýchodu
© Pavel Zany Komárek 25/9/2004
Graficke pismenko zbytky tvrze jsou v ohrazeném areálu soukromé firmy, při naší sobotní návštěvě byl přítomen pouze jeden zaměstnanec zřejmě ukrajinského původu, který na náš dotaz cosi zamumlal. Považovali jsme to za souhlas a prohlédli jsme si alespoň dvě místnosti gotického paláce. Jak by se na případný zájem o návštěvu tvářili kompetentnější zaměstnanci těžko říct.
Severní fronta budovy se obrací do areálu obecního úřadu, fotografovat ji však bylo nemožné, z této strany je zarovnána pytli s plastovým odpadem.
Zany, 27.9. 2004

  historie

  dějiny
  Roku 1366 jsou uváděni bratři Jaroslav a Mikuláš z Nedrahovic, jejichž potomci drželi Nedrahovice až do konce 15. století. Rod vymřel před rokem 1496, kdy bylo rozděleno dědictví po Václavu z Nedrahovic a jeho dceři. Roku 1530 prodal Ondřej Víta ze Rzavého tvrz v Nedrahovicích Janu st. Kalenicovi z Kalenic, od něhož ji zase roku 1550 koupil Petr Zálužský z Podhoří. Ten roku 1561 odkázal Nedrahovice své druhé manželce Marianě z Říčan. Mariana

  Zany, 27.9. 2004
  popis
  Z gotické tvrze se dochovalo přízemí malého paláce o rozměrech cca 13,5x6,5 metru a zdmi cca 1,5 m silnými datovaného do poloviny 15. století. Přízemí je rozděleno na tři valeně zaklenuté místnosti – prostřední téměř čtvercovou doplňují na obou stranách dvě úzké podlouhlé komory. Do střední místnosti vede obdélný portálek, do východní půlkruhem zakončený. Vstup do východní místnosti byl pohlcen pozdně gotickým křídlem o rozměrech cca 10x20

  Zany, 27.9. 2004

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zřícenina
  nepřístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Příbram  (PB)