Kostel sv. Jakuba v Medonosech

Graficke pismenko Původní obec Medonosy údajně původně ležela na planině západně nad dnešní vsí v údolí Liběchovky, kde měla stát i tvrz a kostel. K přemístění do údolí mělo dojít po zničení Švédy roku 1648, kdy měl být postaven i dnešní kostel. S touto domněnkou jsou však v ostrém kontrastu zachovalá raně gotická okénka závěru současného kostela, jeho patrocinium i poloha vůči hlavní silnici (vzhledem k dodržení orientace na východ se k ní obrací závěrem). Je proto pravděpodobné, že minimálně závěr dnešního kostela pochází ze 13. století a údajná stavba kostela roku 1712 (Umělecké památky Čech) byla spíše jeho obnovou a rozšířením.

 
Graficke pismenko Jednolodní stavba s obdélnou lodí a odsazeným polygonálně zakončeným presbytářem stojí na vyvýšenině nad silnicí I/9, obklopená hřbitovem.

Text: historie
17.3. 2009 - Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 2 a webových stránek obce Medonosy


OOO