Graficke pismenko Vilémov na potoce Liboc byl zřejmě založen otcem a synem, podle jiných pramenů bratry Vilémy Pětipeskými z Egerberka. Pro odlišení od jiných stejnojmenných lokalit je většinou uváděn jako Vilémov u Kadaně. Poprvé je zmiňován r. 1342, od r. 1347 byl trhovým městečkem podle privilegia moravského markraběte Karla (pozdější císař Karel IV.), kterým udělil právo konat v úterý ve Vilémově trhy a hrdelní právo jeho majitelům. Roku 1586 bylo městečko povýšeno Rudolfem II. na město, radnice se poprvé připomíná r. 1592. Ta však byla zničena požáry za třicetileté války a znovu postavena r. 1687. Současná pozdně barokní podoba budovy pochází z konce 18. století, zmiňuje se o ní zpráva z r. 1796, kdy sloužila jako magistrát. Opravena byla počátkem 90. let 20. století. Patrová budova s věžičkou je bez ozdob kromě městského erbu na fasádě ve výši prvního patra a slouží stále svému původnímu účelu. Město, v němž silně převažovalo německé obyvatelstvo a bylo nazýváno Willomicz, pokleslo po 2. světové válce opět na obec, došlo k zásadní výměně obyvatelstva a v současnosti má asi 550 obyvatel. Rozvoji přispělo r. 1884 vybudování železnice (nyní tratě 164 a 165), v poslední době je však provoz na ní utlumován..

 
Graficke pismenko Trojiční sloup z místního červeného pískovce byl postaven jako projev díků a na paměť toho, že se tehdejšímu městu vyhnul mor roku 1713, poslední velká morová rána v Čechách. Na vrcholu je umístěn symbol Nejsvětější Trojice, na podstavci jsou umístěny dvě trojice světců, a to na jeho rozích a v nikách spodní části. Sloup byl obnovován v letech 1875, 1909 a v 90. letech 20. století.

Text: historie
15.3. 2009 - Ivan Grisa