hrad Pustý zámek

Weisenštejn, Vaisenštejn, Pustý hrad

popis

Weisenštejn je jedním ze dvou opevněných lokalit využívajících dvě nedaleká (cca 300 m) osamocená skaliska vystupující z příkrého svahu spadajícího do údolí Bílého potoka. Opracovaný skalní blok s kolmými boky vystupující nad úroveň terénu o 8-18 m má využitelnou přibližně čtvercovou vrcholovou plošinu, rozpadající se na dvě výškové úrovně. Nižší severní část ze tří stran obklopovala mohutná cca 3,5 m silná hradba, na zbývající straně obdélnou budovu uzavírala slabší (1,9 m) hradba se vstupem na zvýšenou jižní polovinu, kde zřejmě stála nějaká lehčí stavba – i ta byla pravděpodobně zděná. Od nástupní plošiny na západě odděloval toto jádro cca 5 m široký příkop, po jehož dně bylo přístupné obdélné svažité hospodářské zázemí ohraničené od jihu dalším skalním blokem, od východu a západu pak dvěma nasucho kladenými zídkami.

Text: historie
1.11. 2004 - Zany