Popis zaniklého tvrziště

Graficke pismenko Existence komárenské tvrze není písemně doložená, avšak existence rodu, který se po Komárně psal, je více než reálná. Dlouho však nebyla známá její lokalizace. Ta se na jaře roku 2008 povedla až amatérským archeologům p. J. Tichánkovi, J. Poláškovi a J. Štěpánkovi v čele s regionálním badatelem p. D. Kolbingerem. Místo bývalé tvrze bylo již dříve předpokládáno někde v blízkém okolí starého biskupského dvora, zmiňovaného poprvé r. 1598. Ten zanikl roku 1788 rozparcelováním. Toto se také nakonec potvrdilo. Lokalita tvrze byla nalezena v centru obce, na hraně říční terasy řeky Juhyně, v místě se širokým výhledem k pahorkatině s hradem Šaumburkem. Lokalita se nachází v zástavbě rodinných domků, respektive v zahradě rodinného domu čp. 9 na parcele č. 118. Na hraně terasy se v zahradě nachází část výrazného tumulu centrálního plata, jehož průměr dosahoval cca 30 m. Díky pozdějším terénním úpravám se z něj zachovala jen část na jižní straně nad potokem. Zbytek pohltilo obdělávané malé políčko. Od úpatí terasy, kterou kopíruje mlýnský náhon je vrcholové plato převýšeno o cca 8 m. V pravidelném odstupu se kolem zachovalé části vrcholového plata tvrziště (cca 3–6 m) nachází na západní a jižní straně snížená terasa (o cca 1 až 1,5 m), kterou lze snad označit za erozí zdeformovaný bývalý val a příkop. Na severní straně lze tento příkop a val předpokládat na místě stodoly u domu čp. 9 a na východní straně v prostoru před západním štítem domu čp. 8. Na jižní straně evidentně díky příkrým svahům val jistě nebyl, stejně tak jej nepotřebovala tvrz ani od západu, kde byla přirozená proláklina využita jako úvozová cesta k potoku. Silnější formu opevnění potřebovala snad jen severní a východní strana, kde se terén pozvolna snižuje k silnici. Právě v těchto prostorech lze snad očekávat hospodářské zázemí tvrze.

Text: popis
20.6. 2009 - Tichánek, Štěpánek, Polášek, Kolbinger in Archeologie Moravy a Slezska 2008, K historii a lokaci zaniklé středověké tvrze Komárno u Bystřice pod Hostýnem, str. 265-278


OOO