Historie tvrze a manského statku Komárno

Graficke pismenko První písemná zmínka o vsi Komárno je z roku 1302 jako „de Chomarne“, avšak předpokládá se její založení v průběhu 13. století, v období kolonizace podél staré obchodní stezky z Valašského Meziříčí do Kroměříže. O vsi se vždy činí písemné zmínky v souvislosti s manským držením lenního statku olomouckého biskupa vázaným na nedaleký hrad Šaumburk. Tito drobní lenní držitelé Komárna sídlili na zdejší menší tvrzi.

 
Graficke pismenko Prvním známým manem byl v letech 1281–1302 Milata z Nasilé. Po jeho smrti manskou povinnost převzal jistý Jenčík a poté jeho příbuzný Franko. V roce 1355 vlastní zdejší tvrz bratři Stach a Jeneč z Komárna. Není bez zajímavosti, že tito dříve vlastnili hrad Šostýn nad Kopřivnicí. V roce 1391 prodává komárenské léno Jindřich z Arnoltovic Heršíku Svrčovi ze Zdounek. Roku 1411 se jako majitel Komárna zmiňuje Jindřich z Bystřice a Šaumburka a r. 1413 Jan z Komárna (Johanes de Comarne). V letech 1464–1532 bylo Komárno spravováno z nedalekých Všechovic a až r. 1574 přijímá léno Komárno Záviš Kunčický z Kunčic. Ten však již roku 1589 prodává za 2250 zl. lenní statek olomouckému biskupovi Stanislavu II. Pavlovskému. Tímto prodejem definitivně končí samostatný lenní statek Komárno a ves je od té doby spravována jako biskupský majetek z blízké Kelče.
 
Graficke pismenko Poměrně často se v listinách vyskytující rod z Komárna byl odnoží starého šlechtického rodu pánů z Choryně. Existuje domněnka, že rod byl spřízněn i se starým rodem hrabat z Hückeswagenu.
 
Graficke pismenko Doba trvání života na komárenské tvrzi je díky souboru keramiky datovatelná do průběhu 14. století a první poloviny 15. století. Prozatím chybí materiál, který by dokázal potvrdit existenci tvrze ve 13. století, či ve 2. polovině 15. století a pozdější. Teprve po zániku tvrze vznikl biskupský dvůr, který ve správní funkci nahradil opuštěnou tvrz.

Text: historie
20.6. 2009 - Tichánek, Štěpánek, Polášek, Kolbinger in Archeologie Moravy a Slezska 2008, K historii a lokaci zaniklé středověké tvrze Komárno u Bystřice pod Hostýnem, str. 265-278

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182