Graficke pismenko Nejstarší evangelické bohoslužby v nové části Bohumína u nádraží (dnešní Nový Boumín) vedl těšínský evangelický učitel a vikář Richard Fritsche v místní budově německé obecné školy od zimy roku 1887. Později se bohoslužby přesunuly do hostince Moritze Saffiera. V roce 1888 byla utvořena kazatelská stanice, spadající pod farnost v Orlové. Samostatnou farnost Šunychl – Bohumín – nádraží si věřící vyprosili až v roce 1922. Pozemek na stavbu evangelického kostela daroval stejně jako na stavbu katolického hrabě Jindřich Larisch-Mönnich. Projekt vypracoval brněnský architekt Julius Leischig a stavbu vedl známý bohumínský stavitel Josef Berger. Základní kámen byl slavnostně položen 12. srpna 1900. Na kostel přispěli mimo jiné i věřící z Nizozemí, Švédska a Německa. Slavnostní vysvěcení kostela se konalo 15. října 1901. Po skončení 2. světové války byl kostel jako německý majetek zabaven. Do rukou Slezské církve evangelické augsburského vyznání se kostel navrátil až v polovině 70. let 20. století. Ihned bylo započato s rekonstrukcí stavby, která skončila v roce 1974.

Text: historie
15.9. 2009 - Jan P. Štěpánek