Středa, 25. listopad 2020. Svátek slaví Kateřina, zítra Artur

hrad Eibenstein

Drosendorf - Eibenstein

Graficke pismenko Hradní zřícenina se nachází mezi městy Drosendorf a Raabs na Dyji. Leží na skalní ostrožně situované ze západu na východ, na pravém břehu řeky Dyje. Zřícenina hradu je od okolního terénu na východě oddělena hlubokým, do skály vytesaným, šíjovým příkopem. Na jihu a jihovýchodě velmi strmě klesá skála k Dyji. Hrad měří na délku cca 70 m a nachází se v poměrně dobrém stavu. Díky izolované poloze si zachoval dodnes středověký ráz. Celý hradní areál prošel častými stavebními fázemi. Působí mohutným, členitým a nestejnorodým dojmem (členitost terénu dosahuje až 15 m rozdílu ve výšce jednotlivých částí hradu). Nejstarší část hradu ze 12. st. se nachází na jižním okraji hradního areálu. Skládala se z obytné věže, samostatně stojící na vyvýšené skále, menší kaple s půlkruhovou apsidou a malým nádvořím. Na východní straně se nacházela jednoduchá kulisová brána v mohutné hradbě. Zde se také vyskytovalo několik hospodářských budov, povětšinou dřevěných. Původní stavby z tohoto období byly silně přestavěny ve 14. st. Ve 14. st. byl areál rozšířen o dolní hrad. Původní brána horního hradu ze 12. st. byla zesílena vybudováním ochranné čtyřhranné věže. Nedaleko donjonu byla postavena kuchyně s typickým trychtýřovitým komínem. Spodní hrad byl uzavřen silnou hradbou, jenž měla hlavní vstupní bránu tentokrát na severní straně areálu. Nad srázem k Dyji byl vystavěn nový palác, který dnes tvoří typickou dominantu hradu. V této budově se dochovalo nejvíce architektonických prvků, které svědčí o neustálé stavební činnosti a vylepšování standardu bydlení. Následně byl prostor před hradem ještě uzavřen, mezi severní a východní stranou, jednoduchou hradbou. Zde se nacházely další hospodářské budovy a zázemí. V sousedství dolního paláce byla vybudována další „hospodářská“ budova, která pravděpodobně mohla také sloužit i jako obraná věž. Zdivo hradních budov je kapitolou samou pro sebe. Místy dosahuje tloušťky až 2,30 m. V částech hradeb a budov se nachází také zdivo "opus spicatum", což umožňuje výstavbu některých částí objektů datovat na přelom 12. a 13. st. Toto nejstarší zdivo je pak v kontrastu s „modernějším“ typem zdiva, které jej místy zcela pohlcuje, i když bylo budováno s malých časovým odstupem. Tyto kontrasty jsou nejvíce patrné na zdivu kaple a horního donjonu. Lze se tedy domnívat, že zde hrad stál už v 1. čtvrtině 12. st. (možná již částečně kamenný).

Text: popis
17.5. 2009 - Jaroslav Šefčík