kostel sv. Floriána

Staré Lublice

Graficke pismenko Kostel sv. Floriána je jednolodní stavba s trojbokým kněžištěm. V západním průčelí obdélníkové kostelní lodi je vyzdvižena hranolovitá zvonice. Valeným zaklenutým podvěžím s výsečemi je veden hlavní vstup do kostela. Zařízení kostela je převážně rokokové, zčásti pocházející z původní kaple. Ve věži je zavěšen zvon, pocházející patrně z 2. pol. 15. století. Na něm reliéf Krista na kříži. Druhý zvon s reliéfy Krista na kříži a Madony s dítětem pochází z roku 1636.

Text: popis
7.3. 2009 - Pavel Vítek - zdroj: Umělecké památky Moravy a Slezska 1, Academia 1994