kostel sv. Floriána

Staré Lublice
Na místě původní kaple vystavěn v letech 1810 – 11 nový kostel sv. Floriána, v průčelí s hranolovitou zvonicí. V ní zavěšeny dva zvony.
Hlavní obrázek místa
Kostel sv. Floriána ve Starých Lublicích
Pohled na kostel od jihu.
© Pavel Vítek 09/2008
Graficke pismenko Staré Lublice jsou součástí obce Kružberk. Ta leží nad údolím řeky Moravice 10 km severozápadně od Vítkova. Dva kilometry proti proudu řeky Moravice byla v letech 1948 až 1955 vybudována přehradní nádrž. Jelikož slouží jako zásobárna pitné vody, je zde zakázáno koupání a provozování vodních sportů. Povolen je rybolov.
V severní části obce, původní Staré Lublice, se nachází kostel sv. Floriána.
Pavel Vítek, 7.3. 2009

  historie

  Lublice se poprvé písemně připomínají již v roce 1283. Původně zde stávala kaple, zasvěcená sv. Floriánovi. U ní byla v roce 1784 zřízena fara, pod kterou spadal i nedaleký Kružberk. V letech 1810 – 1811 byl na místě starší kaple vystavěn kostel, rovněž zasvěcený sv. Floriánovi. Původní kaple byla do nového kostela zakomponována a nyní je zasvěcena sv. Anně.
  Pavel Vítek - zdroj: Umělecké památky Moravy a Slezska 1, Academia 1994, 7.3. 2009
  Svatý Florián (Florián z Lorchu)
  Svatý Florián je katolický mučedník a svatý. Je patronem hasičů a profesí, která souvisejí s ohněm – pekařů, hrnčířů, hutníků, kominíků. Zobrazován bývá v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící požár. Jeho sochy se vztyčovaly na ochranu proti požárům. Svatý Florián se podle legendy narodil v 2. pol. 3. stol. v Zieselmaueru nedaleko Vídně a stal se římským vojákem. Sloužil jako vedoucí kanceláře místodržícího v

  http://cs.wikipedia.org, 21.8. 2012

  popis

  Kostel sv. Floriána je jednolodní stavba s trojbokým kněžištěm. V západním průčelí obdélníkové kostelní lodi je vyzdvižena hranolovitá zvonice. Valeným zaklenutým podvěžím s výsečemi je veden hlavní vstup do kostela. Zařízení kostela je převážně rokokové, zčásti pocházející z původní kaple. Ve věži je zavěšen zvon, pocházející patrně z 2. pol. 15. století. Na něm reliéf Krista na kříži. Druhý zvon s reliéfy Krista na kříži a Madony s dítětem

  Pavel Vítek - zdroj: Umělecké památky Moravy a Slezska 1, Academia 1994, 7.3. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Opava  (OP)
  Kružberk