Toleranční modlitebna evangelické církve augsburského vyznání, postavena v letech 1796–1797 v klasicistním stylu s prvky pozdního baroka. Ve výbavě je renesanční kalich, o kterém se traduje, že jej zdejším evangelíkům daroval J. A. Komenský.
Hlavní obrázek místa
kostel od západu
© Milan Caha 06/2008
Graficke pismenko Do roku 1670 se většina obyvatel Uherska hlásila k evangelické církvi. První kostel si skaličtí evangelíci augsburského vyznání postavili v roce 1650 v dnešní Potoční ulici. V letech 1670–1680, v rámci ostré protireformace, došlo k úplnému zákazu evangelické církve. Kostel v Potoční získali nejprve jezuité, poté karmelitáni a nakonec milosrdní bratři (sloužil jim do 50. let 20. století). V roce 1781 byl v Uhersku přijat Toleranční patent a evangelické církve obnovily svou činnost. Evangelíci augsburského vyznání si v letech 1796–1797 postavili novou toleranční modlitebnu v dnešní Lichardově ulici, nedaleko hlavního ...
Milan Caha (zdroj: www.skalica.sk), 8.3. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Slovensko
  Trnavský