Jednolodní, původně gotický kostel přestavěný kolem roku 1532 a obnovený barokně. Na vnější stěně lodi zazděna deska s letpočtem 1532 se jménem Mistra Jana Husa. U kostela zděná zvonice.
Hlavní obrázek místa
Zvonice a kostel od východu
© Ivan Grisa 04/2010
Graficke pismenko Severovýchodně nad vsí uprostřed hřbitova je k nalezení původně gotický kostel Povýšení sv. Kříže. Kostel byl ve 14. století označován jako farní. Kolem roku 1532 přestavěn barokně. Kostel je jednolodní čtvercová budova s pravoúhlým presbytářem a obdélníkovou sakristií a oratoří po stranách. Na jižní straně kostela je zazděna špatně čitelná pískovcová deska s nápisem: Mistr Jan Hus tu s. Girzi leta 1532.
V průčelí kostela je půlkruhový potál s erbem. Kazatelna se čtyřmi soškami evangelistů byla postavena kolem roku 1700.
V rohu hřbitova je umístěna zděná hranolová zvonice.
1.3. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Mělník  (ME)
  Lobeč