dům cisterciáků

Muzeum TGM; Stará pošta

Graficke pismenko Na místě současné budovy muzea stávala rakovnická fara, později děkanství´postavené v 16.století. Tato budova byla zničena v době třicetileté války a nová fara byla pak vybudována poněkud severněji. Na opuštěném městišti si v letech 1771–81 postavili cisterciáci z kláštera v Plasech barokní novostavbu, která sloužila řádovým bratřím k odpočinku při cestách do Prahy. Po zrušení kláštera císařem Josefem II. zde byla několik let textilní manufaktura, dále tu býval hostinec, později tiskárna. Nějakou dobu zde sídlil i poštovní úřad. Budova chátrala a zdevastovaná stavba se stala místem, kde bydlela rakovnická chudina. V roce 1928 zakoupila místní spořitelna objekt jako plánované sídlo muzea. Po adaptaci, dokončené roku 1936, budova nepřetržitě slouží muzeu. Sídlilo tu okresní muzeum, dnes Muzeum T.G.M. Rakovník.

Text: historie
28.2. 2009 - Milan Caha (zdroj: Antonín Cechner: Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém, sv. 39 Politický okres rakovnický, II. díl, Praha 1913 a www.muzeumtgm.cz)