Roubený kostel sv. Mikuláše z r. 1576, původně protestantský, vystavěný místními občany. Od r. 1654 majetkem katolíků. V r. 1894 proběhla generální oprava a r. 1934 rekonstrukce, která dala kostelu současný vzhled. Hřbitov kolem kostela je z r. 1550.
Hlavní obrázek místa
severozápadní nároží kostelíka sv. Mikuláše
© Jan P. Štěpánek 09/2008
Graficke pismenko Dřevěný kostel sv. Mikuláše patří mezi jedny z nejcennějších roubených sakrálních staveb v regionu. Nachází se v centru malé podhorské obce Nýdek na Třinecku, na úpatí hory Velká Čantoryje. Kolem kostelíka byl již v 16. století umístěn původně evangelický hřbitov. Jeho areál je volně přístupný, kostel jen v době bohoslužeb.
Jan P. Štěpánek, 20.2. 2009

  historie

  Kostelík v Nýdku byl založen roku 1576, kdy si jej vystavěli místní protestanti. V kostele se konaly jen občasné bohoslužby. Původní kostelík či spíše kaple byla velmi malá, krytá šindelem. V nízké věži visel zvon patrně již z roku 1581, který se dochoval dodnes. Z doby založení kostelíka se zachovala deska z lipového dřeva, bíle pomalovaná, která krom citací z bible zmiňuje i fakt, že stavbu vybudovali nýdečané svým nákladem za časů fojta Walka

  Jan P. Štěpánek dle infotabule na místě, 20.2. 2009

  popis

  Roubený kostel je vystavěn na kamenné podezdívce. Má půdorys obdélníka s pravoúhle zakončeným presbyteriem. Severní část presbyteria je rozšířena do boku sakristií, která z obrysu mírně vystupuje. Loď kostela a presbyteriální část jsou od sebe výškově rozlišeny jednoduchými sedlovými střechami pokrytými štípaným šindelem. V průčelí kostela je v ose stavby umístěna malá vstupní předsíň. Trojúhelný štít stavby je ukončen k průčelí stavby

  Jan P. Štěpánek, 20.2. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Frýdek-Místek  (FM)
  Nýdek