Pozdně gotický jednolodní hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice byl vystavěný v letech 1585–1588 italským stavitelem Valentinem. Rozšířen v r. 1600. Uchoval si řadu pozdně gotických detailů.
Hlavní obrázek místa
pohled od jihozápadu
© Milan Caha 02/2009
Graficke pismenko Kostel Nejsvětější Trojice stojí na hřbitově na bývalém Svatojilském předměstí, severozápadním směrem od Husova náměstí v Rakovníku. Na hřbitově je dále pozoruhodná gotická dřevěná zvonice a barokní morová kaple sv. Rocha.

26.2. 2009

  historie

  Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice byl vystavěný v letech 1585–1588 italským stavitelem Valentinem. V roce 1590 vytvořil truhlář Krištof hlavní oltář ve tvaru archy a oltářní obraz na něm vymaloval Honza Řezenský. V roce 1600 byl kostel rozšířen směrem k západu a Vlach Jan Cesar postavil v nové části kruchtu. Roku 1659 získal kostel varhany a roku 1694 nový hlavní oltář. Roku 1839 byla snesena původní klenba lodi a byla nahrazena plochým

  Milan Caha (zdroj: Antonín Cechner: Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém, sv. 39 Politický okres rakovnický, II. díl, Archaelogická komise při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1913), 26.2. 2009

  popis

  Jednolodní pozdně gotický kostel s neodsazeným presbytářem ukončeným trojbokým závěrem. Stavba kostela je 22 m dlouhá a 8 m široká. Stavba si uchovala řadu kamenických detailů – portálů i hrotitých oken s kružbami.
  26.2. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  není známo
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Rakovník  (RA)
  Rakovník