Zřícenina tvrze postavené v 2. pol. 13. stol. R. 1278 patřila vladykům z Pasovar a Cipína, jejichž rod tvrz dlouho vlastnil. Poč. 15. stol. ji získal Matěj Višně z Větřní, po něm ji drželi jeho potomci. R. 1623 byla zabavena pro účast na stavov. povstání a prodána městu Český Krumlov. Poté zpustla.
Hlavní obrázek místa
Pohled od přístupové cesty
© Jiří Čížek 07/2005
Graficke pismenko Od Českého Krumlova po modré turistické značce směrem k Lipnu. Projdete Slavkovem a asi po 2,8 km odbočíte vlevo na lesní cestu, která Vás dovede po 400m k tvrzi. Modrou turistickou značku se někdo po celé cestě okolo tvrze snažil vymazat. Místo je neoploceno a pokud budete dodržovat jednoduchá pravidla, která Bořek napsal na sloup, můžete si zříceniny tvrze prohlédnout. Buďte ale opatrní, místo je to nebezpečné a mohli byste se propadnou do některého z mnoha sklepů.
Vlky, 15.7. 2005

  historie

  Rozsáhlá zřícenina gotické tvrze z 2. plo. 13. stol., kterou vlastnili Doudlebští z Doudleb s dvorem a pivovarem. Ve 2. pol. 16. století byla renesančně přestavěna a později barokně. Po roce 1945 zpustla. Zachovala se třípatrová hranolové věž a zbytky zdiva.
  28.5. 2002
  PASOVARY.
  Jihozápadně od Krumlova, ve faře Světlické leží ves Pasovary, v níž tvrz a dvůr, nyní již rozprodané, bývaly. Předkové starých vladyk Pasovarských byli bratří Čeněk z Cipína jinak z Metlic (r. 1278-129, Radosta (r. 128 a Domin (r. 1278-1300). Tento držel Pasovary, z nichž daroval r. 1291 klášteru Vyšebrodskému dva díly desátku. Mikuláš z Pasovar daroval r. 1312 s přivolením manželky své a synů svých desátek veškerý na popluží a dvoru Uretšláku

  August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého (kn.9), 24.8. 2002

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  tvrz
  zřícenina
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Český Krumlov  (CK)
  Světlík