Graficke pismenko Pozdně gotická trojlodní stavba s dlouhým, pětiboce uzavřeným presbytářem a čtvercovou sakristií (bývalou kaplí P. Marie) při severní straně presbytáře. Nad kaplí je nízká hranolová věž. Při západním průčelí s portálem z roku 1514 a renesančním znakem města jsou přistaveny dvě šestiboké novodobé vížky. Na jižní vnější straně lodi je keramická mozaika Piety, zhotovená roku 1934 z materiálu vyrobeného rakovnickou společností RAKO. V interiéru je kamenná, bohatě zdobená kazatelna z roku 1504, dílo Matyáše Rejska. Vzácný je i cyklus fresek Umučení svatého Bartoloměje a svaté Doroty z přelomu 14. a 15. století.

Text: popis
15.2. 2009 - Milan Caha (zdroj: Poche E., Umělecké památky Čech, díl 3 (P-Š), Academia, Praha 1980 a Soupis památek, ročník 39. Politický okres rakovnický, II. díl, 1913)