Děkanský chrám ze 3. čtvrtiny 14. stol., poničen za husit. válek r. 1422, trojlodí po přestavbě na přelomu 15. a 16. stol. Upraven J. Mockerem v l.1885–96. Uvnitř kamenná kazatelna z r. 1504 od Matyáše Rejska a cyklus fresek z přelomu 14. a 15. stol.
Hlavní obrázek místa
kostel od jihu
© Milan Caha 02/2009
Graficke pismenko Děkanský chrám sv. Bartoloměje stojí od třetí čtvrtiny 14. století na místě kostela sv. Mikuláše ze 12. století (doloženo jeho opevnění valy, příkopy a hradbami v roce 1119), zničeného požárem před polovinou 14. století. Chrám byl poničen za husitských válek v roce 1422 – tehdy se v něm opevnil kališník Žibřid ze Chříště spolu s kališnickými obyvateli Rakovníka a chrám vyhořel při dobývání katolickými vojsky Hanuše z Kolovrat a Aleše ze Šternberka. Zachován zůstal pouze presbytář a část zdí lodi. Loď byla obnovena až r. 1450. Dnešní trojlodní podobu získal chrám na přelomu 15. a 16. století. Z doby Vladislava Jagelonského pochází ...
Milan Caha (zdroj: Poche E., Umělecké památky Čech, díl 3 (P-Š), Academia, Praha 1980 a Soupis památek, ročník 39. Politický okres rakovnický, II. díl, 1913), 15.2. 2009

  popis

  Pozdně gotická trojlodní stavba s dlouhým, pětiboce uzavřeným presbytářem a čtvercovou sakristií (bývalou kaplí P. Marie) při severní straně presbytáře. Nad kaplí je nízká hranolová věž. Při západním průčelí s portálem z roku 1514 a renesančním znakem města jsou přistaveny dvě šestiboké novodobé vížky. Na jižní vnější straně lodi je keramická mozaika Piety, zhotovená roku 1934 z materiálu vyrobeného rakovnickou společností RAKO. V interiéru je

  Milan Caha (zdroj: Poche E., Umělecké památky Čech, díl 3 (P-Š), Academia, Praha 1980 a Soupis památek, ročník 39. Politický okres rakovnický, II. díl, 1913), 15.2. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Rakovník  (RA)
  Rakovník