Graficke pismenko Rozsáhlá ostrožna, či spíše náhorní planina, je na třech stranách chráněna pískovcovými srázy příkře spadajícími do až 100 m hlubokých údolí. Na západě je to Kokořínský důl, na jihu rokle Kočičina, na severu další rokle. Se zbytkem náhorní planiny je plocha hradiště spojena jen úzkou – cca 70 m širokou – sedlovitě sníženou šíjí. Tu přetínaly dvě linie valů. Vnější val s příkopem byl přímo ve vsi, zmizel téměř beze stopy. Vnitřní val má podobu nízkého terénního stupně na západním okraji vsi, u kostela sv. Jiří. Opevněná plocha je cca 9,5 ha.

Text: popis
13.2. 2009 - M.C.


Zavřít reklamu