Graficke pismenko V Humpolci po Josefínských náboženských reformách žili v těsném sousedství katolíci, evangelíci i Židé. Katolíci se soustředili kolem Horního a Dolního náměstí, židovské město bývalo na Zichpili, evangelíci se soustředili v části zvané České město. K evangelickému vyznání se přihlásilo po vydání tolerančního patentu 44 rodin a v červenci 1783 byl v Humpolci ustaven luterský evangelický sbor. První bohoslužby se skonaly v domě Jakuba Příborského, poté si sbor postavil modlitebnu v centru židovského města na Zichpili. V Českém městě si evangelíci v roce 1852 postavili školu a v roce 1854 evangelickou faru. Poté se rozhodli přenést do Českého města i kostel. Stavba chrámu probíhala v letech 1861 – 1862 a financovaly ji sbírky a dary z protestantských zemí. Při hloubení základů věže byly nalezen poklad – staré mince, které rovněž pomohly financovat stavbu. Autorem projektu je stavitel J. Martin, autorem věže, přistavěné v roce 189,1 je J. Blecha z Karlína. Zařízení kostela vytvořili truhlář Zlámal a sochař Votočka v 60. letech 19. století.

Text: historie
8.2. 2009 - Milan Caha (zdroj: Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech, díl 1 (A-J), Academia, Praha 1977)