Pozdně románský kostelík se připomíná poprvé 1220. Poškozen husity (obnova 1437), oprava 1683, úpravy 1885 a po 1990. Původně u staré cesty do Čech, dnes hřbitovní.
Hlavní obrázek místa
Kostel od jihu
© Ivan Grisa 06/2006
Graficke pismenko Kostel stojí na funkčním hřbitově na kopci Plossenberg jižně od historického města. V okolí lze parkovat, velmi příjemná procházka od nádraží Meissen Triebischtal, kde končí linka železniční rychlodráhy S1 (Schöna - Bad Schandau - Dresden - Meissen). Od severní stěny kostela výhled na hrad s dómem, pohledu na město brání vegetace.
Ivan Grisa, 6.2. 2009

  historie

  Kostel svatého Martina v Míšni
  Původně kaple u cesty do Čech (dnes Wilsdruffer Strasse) na kopci Plossenberg vznikla zřejmě v polovině 12. století. Jako hřbitovní kostel se připomíná roku 1220. Od té doby až dodnes prameny kolísají mezi označením kostel a kaple, k čemuž zřejmě přispívá skutečnost, že stavba nikdy neplnila farní funkci. Vzhledem k rozsahu a vnitřnímu vybavení ji považujeme za kostel. K prvním větším stavebním úpravám došlo po poškození za husitských válek

  Ivan Grisa, dle C. D. Langer, Architekturführer Meissen, 8.2. 2009

  popis

  Jednolodní kostelík s obdélnou lodí, presbytářem a půlválcovou apsidou. Dochována řada kamenických článků z 12. a 13. století, dvojitá arkáda v západní stěně napovídá existenci původní západní věže, zaniklé po změně původní funkce na hřbitovní. Na sedlové střeše lodi sanktusík ("jezdec") z roku 1885, zřejmě jako náhrada staršího. Uvnitř kostela zbytky románského zařízení (oltářní mensa), kazatelna renesanční.
  Ivan Grisa, dle C. D. Langer, Architekturführer Meissen, 8.2. 2009
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Německo