Gotická tvrz rodu Koců z Dobrše, několikrát přestavována. Později byty a škola. Po roce 1989 zakoupilo budovu Sdružení pro obnovu Dobrše a následně začalo s rekonstrukcí.
Hlavní obrázek místa
© Jiří Martínek 1994
Graficke pismenko Zazvoníte-li vedle tvrze na pana Rezka, ochotně vás provede po všech pamětihodnostech obce, po tvrzi i obou kostelech, zazvoní na zvon a prodá vám pohledy a turistickou známku.
Anna Hladíková , 23.11. 2009

  historie

  komplex tvrze v Dobrši
  Obec byla pravděpodobně v raném středověku důležitým střediskem knížectví, o čemž svědčí existence dvou románských kostelů. První písemná zmínka o obci pochází ale až z roku 1377, kdy je zmiňován Přibík z Dobrše zvaný Kocík. Rod Koců z Dobrše tu pak sídlil až do roku 1608. Po tomto roce se vlastníci střídali, až bylo panství v roce 1707 připojeno ke schwanzenberským državám. Část komplexu tvrze byla rozprodána poddaným k obývání, z části vznikla

  Ivka (Encyklopedie českých tvrzí, 1. díl., Argo, Praha 1997), 22.12. 2007
  Dobrš
  Nejstarší zpráva o vsi Dobrši je z r. 1377, kdy se uvádí její majitel Přibík z Dobrše zvaný Kočík. Jeho synové Jan, Vintíř a Přibík, připomínaní v l. 1390 – 1435, byli ve službách strakonických johanitů. Za husitské revoluce byla zdejší tvrz téměř zničena, ale majitelé ji znovu obnovili a dokonce rozšířili. Kolem r. 1512 žili na tvrzi bratři Jindřicha Přibík Kocové. Od r. 1516 držel Dobrš Kryštof Koc (+1563). Tehdy patřily k tvrzi dvůr, pivovar

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy , 17.4. 2011

  pověsti

  Statečný mlynář
  Na jih od dobršského hradu vystupuje vrch Poledník, porostlý mladým lesem. Přejdeme-li jej, octneme se v malebné úžlabině, jejímž středem protéká bystrý potok. Střídají se tam pestré skupiny stromoví s houštinami, paseky s paloučky, je tam na výsluní živo a veselo, neboť se tu s oblibou zdržuje ptactvo i všeliká drobná zvěř. O něco dále k západu se rozlévá mezi stráněmi rybníček, pod nímž kdysi vesele klapal horský mlýnec. V té době, kdy vládl

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 27.11. 2002
  Krokodýl
  Kryštof Koc, statečný a urozený rytíř, vydal se po vzoru jiných slavných rytířů se svou družinou na cesty, aby si vydobyl cti a slávy v dalekých zemích. Dostal se až k moři do Benátek, kde se podivoval mnoha nevídaným věcem. Vraceje se odtud do vlasti, vezl s sebou sbírku různých památek a cizokrajných zajímavostí, mezi nimi i mladého, živého krokodýla. Pod dobršským hradem se tehdy rozkládal park, v jehož zeleni se jako zrcátko v trávě leskla

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 27.11. 2002

  popis

  Jádrem tvrze je původně čtyřpatrová věž, která pochází zřejmě ze 14. století a měla obytné třetí patro. Patrně stávala volně v severní části nedochovaného okrouhlého opevnění. Později byly postaveny dva pozdně gotické paláce na východě a západě věže a vzniklo i dodnes dochované obvodové opevnění s bránou, okolo které jen o trochu později také vyrostly dvě další obytné budovy (dnes porušené pozdějšími úpravami). Někdy v této době byl zrušen ochoz

  Ivka (Encyklopedie českých tvrzí, 1. díl., Argo, Praha 1997), 22.12. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  tvrz
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Drážov