Kostel sv. Michaela Archanděla

Graficke pismenko Kostel sv. Michaela Archanděla stojí na kopci v severní části obce Uhelná Příbram. Jeho barokní podoba je z konce 18. století, kostel stojí na místě původní gotické stavby. Zachovala se část gotické přestavby kostela, datované do 3. čtvrtiny 14. století. (Že šlo o přestavbu, je evidentní z toho, že už ve 13. století je zde doložen farní kostel.) Z původního kostela se zatím nepodařilo prokázat žádný stavební zbytek.

 
Graficke pismenko Stavební průzkum provedený v  roce 2005 v souvislosti s opravami interiéru kostela prokázal, že z této etapy stavby je zachováno obvodové zdivo lodi a presbytáře, větší část klenby presbytáře, části vítězného oblouku a štít nad ním. Rovněž bylo konstatováno, že gotické zdivo lodi se mírně liší od zdiva presbytáře, aniž by z toho bylo možno prokázat (ale ani vyloučit), že toto zdivo lodi pochází z původní stavby. Tímto průzkumem byla především vyvrácena domněnka, že gotický kostel, jehož pozůstatky se zachovaly, byl tvořen pouze nynějším presbytářem. K této domněnce přispívala skutečnost, že podlaha stávajícího kněžiště nebyla v jedné úrovni. V místech, kde končí ostění vchodu do sakristie, se o stupínek zvyšovala. Až tam se také nacházela mřížka ke svatému přijímání. Vedlo to k domněnce, že ta nižší část kněžiště byla původně kostelní lodí, ale zřejmě šlo o chór. Bohužel při opravách vnitřku kostela v r. 1974 byla nižší část kněžiště zvýšena do úrovně vyšší části. Průzkum ukázal, že gotická loď kostela měla přibližně rozlohu lodi nynější. Šlo tedy v dané době o skutečně velký vesnický kostel. Samo kněžiště je viděno měřítky vesnického kostela honosné. Svědčí to o tom, že šlo o bohatou lokalitu, a zřejmě je stavebně odrazem úzkého spojení s Kutnou Horou. (Při průzkumu byly lokalizovány někdejší dveře v severní zdi kněžiště ve vzdálenosti cca 129–310 cm od vítězného oblouku na severní straně.)
 
Graficke pismenko Jaký rozměr a jakou podobu měla původní svatyně, není vůbec známo. Přestavba mohla spočívat i v tom, že původní svatyně byla zcela odstraněna.

Text: historie
1.2. 2009 - Libor Šrámek