Hřbitov z první pol. 18. stol. s 250 cennými náhrobky barokního a klasicistního typu. Nejstarší čitelný náhrobek je z r. 1736. Většina novějších náhrobníků je poničena.
Hlavní obrázek místa
© Jakub Kostur, 5/2007
Graficke pismenko Pokud se rozhodnete vydat se na velmi romantický židovský hřbitov, nejlepší cesta je silnicí z Dlouhého Újezdu směrem na Žebráky. Asi po 200 metrech za Dlouhým Újezdem je odbočka na polní cestu doprava. Po této polní cestě se vydejte asi 500 metrů, než projdete nejužším místem lesa. Pak už jen stačí přejít louku do protějšího lesa a jste tam. Asi 4,5 kilometru odtud po silnici na Žebráky se nachází bývalá obec Pořejov, kdy je taktéž židovský hřbitov a zřícenina kostela sv. Anny.
Jakub Kostur , 29.1. 2009

  historie

  Hřbitov v lese asi půl kilometru západně od obce byl založen nejpozději v první třetině 18. století. Zachovalo se na něm 250 náhrobků barokního a klasicistního typu. Nejstarší čitelný náhrobek je z r. 1736. Zvláště pozoruhodná je skupina 180 žulových náhrobníků z období od poloviny 18. století do poloviny 19. století, nacházející se v jižní – starší – části hřbitova. V novodobé části hřbitova je většina náhrobníků poničena.
  Milan Caha (Zdroj: B. Rozkošná, P. Jakubec, Židovské památky Čech, Nakladatelství Era, 2004), 5.2. 2009
  Židé v Dlouhém Újezdu
  Židovské osídlení Dlouhého Újezdu je doloženo od začátku 17. století. Na počátku 19. století žili Židé v 10 domech, ze kterých se dnes dochoval jediný. Největší velikosti dosáhla zdejší židovská komunita v 30. letech 19. století, tehdy zde bylo 20 rodin čítajících 116 osob. Na počátku 20. století zde žili jen dva Židé.
  Milan Caha (Zdroj: B. Rozkošná, P. Jakubec, Židovské památky Čech, Nakladatelství Era, 2004), 5.2. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  sakrální památky
  židovské památky
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Tachov  (TC)
  Dlouhý Újezd