Čívice někdy i Čijevice

Graficke pismenko Starožitná ves Čívice, blíže Pardubic ležící, dostala se záhy darováním biskupství a kostelu Olomouckému a co manství téhož kostela zastavována pod léno chudším zemanům. Takovým zástavním držitelem byl Hereš z Čivic (1395). R. 1404 držel je Frencl z Popovce, příbuzný a společník loupežného pána Vildšteinského, s bratřími svými Janem a Petrem. Později seděl tu Jan Dubánek z Duban (aneb z Čijevic 1451), jenž byl r. 1440 na sjezdu Čáslavském, ale teprv r. 1456 dne 1. prosince spečetěn mu manský list na Čívice a Žerotice Bohuši Zvolským, biskupem Olomouckým. Žil ještě1464. Vrstevník jeho Vilém Dubánek z Čivic, válečník dobrý a věrný poddaný krále Jiřího, byl podkomořím králové a zahynul r. 1468 při obléhání hradu Konopiště; čímž „králi smutek obnovili.“ Manželka jeho byla Majdaléna z Vyšehněvic. Jindřich s Duban zapsal na Čívicích věno manželce své Anně ze Sekyřic s povolením arcibiskupa Stanislava (1503), ale nedlouho potom je prodal; již r. 1515-1520 držel je Vácslav Opršál ze Zher. S Ludvíkem Sudou z Řenec, jenž r. 1557 na Čívicích seděl, měli kříž sousedé jeho, neb byl povahy příliš bujné. Jan Něnkovský z Medonos poslal k němu lidi s listem, kterým mu grunty své s myslivostí zapověděl, ale Ludvík listu nepřijav rozkřikl se na lidi : „hýbejte se mi pryč z domů, nepůjdete-li pryč, vyperu vás kyjem ven ; já od lotrův listů nepřijímám, než od dobrých“. Přes tu zápověď jezdil Ludvík na gruntech Něnkovskýcb po myslivosti a jinému sousedu (1557) dvě borovice v lese sťav, je s čeledí na vozy naložil a odvezl. Petr Suda z Řeneč prodal (1582, I. list.) manské zboží, tvrz a ves Čívice Janovi Bruknarovi z Brukšteina, a od toho koupeny roku 1591 k Pardubsku. Potom arci léno promlčeno. Tvrz stávala na severozápadním konci vesnice. Zbyl z ní toliko čtverhranný val asi 63 krokův zdélí a 53 kr. zšíří. Vnitřek jest rozkopán, poněvadž kamení vyváženo; jednou tu kopajíce přišli na sklep, v němž našli hrnec bílé mouky.

Text: historie
8.2. 2017 - August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého I.