Staré Čívice

Graficke pismenko Samotná ves Čívice, připomínaná již roku 1294, se později dostala do držby drobné šlechty, což vytvořilo předpoklady k vybudování zemanského sídla. Vnitřní těleso tvrziště, vyhrazené dnes již zaniklé obytné zástavbě, obklopují mohutné valy jako pozůstatek vnějšího opevnění, k jehož vybudování posloužil materiál vytěžený z okružního příkopu. Tvržiště měří v průměru 25 m, jeho valy dosahují výšky 4–5 m a u paty jsou široké až 12 m. Blízká vodoteč bývala pravděpodobně využita jako vodní zdroj, ze kterého moh být napájen zaniklý vodní příkop tvrze.

 
Graficke pismenko Tvrz zde vznikla nejspíše ve 14. století. K roku 1398 se po Čívicích píše Hereš. Roku 1404 je připomínán Frencl z Popovce, roku 1451 Dubánek z Duban a Čijevic. Vilém Dubánec z Čívic, straník krále Jiřího z Poděbrad, padl při obléhání hradu Konopiště v roku 1468.
 
Graficke pismenko Vnitřní vybavení obytných prostorů zaniklé tvrze ilustrují archeologické nálezy, objevené při výkopech na tržišti již v 19. století, kdy se zaniklé sídlo stalo – jako v mnoha podobných případech – zdrojem stavebního kamene pro obyvatele vesnice. Zajímavý je především soubor reliéfně zdobených kamnových kachlů a jejich zlomků s heraldickými i žánrovými motivy. Definitivní zánik šlechtického sídla v Čívicích pravděpodobně přineslo sloučení statku s pardubickým panstvím roku 1591 a následná ztráta rezidenční funkce.

Text: historie
12.6. 2009 - rodo chrozit


Zavřít reklamu