Graficke pismenko Gotický jednolodní kostel, presbytář orientovaný k východu je vyšší a mladší než raně gotická plochostropá loď. Presbytář zřejmě pochází ze 14. století, je zaklenut jedním polem křížové klenby a šestipaprskovým závěrem. Soudobá sakristie zaklenuta křížovou klenbou, připravené náběhy svědčí o záměru na sklenutí dvěma poli. Okna hrotitá, s pruty a kružbami.

 
Graficke pismenko Západní věž ve spodní části snad gotická (křížová klenba podvěží), horní část a vnější fasáda barokní, se zvonovou střechou.
 
Graficke pismenko Vnitřní zařízení převážně z 18. století.
 
Graficke pismenko Kostel obklopen rozsáhlým hřbitovem, ohrazeným zdí. V nejstarší části kolem kostela se jedná zřejmě o původní gotickou stavbu.

Text: popis
18.1. 2009 - Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 2


OOO