Šlechtický hřbitov potomků slavného generála a polního maršála Ernsta (Arnošta) Gideona Loudona, vojevůdce císařovny Marie Teresie, nechal vybudovat v r. 1894 majitel bystřického panství, svobodný pán Arnošt (Ernst) Loudon, který byl c. a k. komořím a tajným radou ve Vídni. Spolu se svou ženou Henriettou hr. Seilernovou mají náhrobek ve střední části areálu. Hřbitovu dominuje novogotická pohřební kaple, kterou vyprojektoval pro Loudony vídeňský architekt Karel Mayereder. Interiéru kaple, jejíž interiér kupodivu není využíván jako hrobka, vévodí barevný triptych od akademického malíře Hanuše Schwaigera.

 
Graficke pismenko Loudonové získali bystřické panství dědictvím po hrabatech Wengerských de l´Abate v roce 1804. Prvním majitelem panství se tak stal Jan Ludvík Alexander Loudon. Jeho náhrobek, stejně jako náhrobek jeho manželky Amálie rozené hraběnky z Pětikostelí (Fünfkirchenu) je možno na hřbitově také nalézt.
 
Graficke pismenko Krom náhrobků svobodných pánů Loudonů je možno na hřbitově spatřit i hroby jejich příbuzných z jiných šlechtických rodů: Troyerů, Seilernů a Aspangů, Vossů či Bretonů.
 
Graficke pismenko Na hřbitově je umístěn i skromný hrob posledního majitele panství, sv. pána Arnošta Gideona (jako jeho slavný předek), který zemřel údajně na záškrt v roce 1944. Jeho ženou byla hraběnka Thunová, neteř manželky následníka císařského trůnu Františka Ferdinanda d´Este Žofie Chotkové.
 
Graficke pismenko Potomci Loudonů dodnes udržují s Bystřicí pod Hostýnem čilé styky, i když již roku 1933 byli nuceni pro finanční tíseň panství a zámek prodat. V kapli, po stranách oltářního triptychu jsou umístěny mramorové náhrobní desky Laudonů zemřelých převážně v nedávné době a době po 2. světové válce.

Text: historie
14.5. 2009 - Jan P. Štěpánek dle turistických průvodců Hostýnskem


OOO