Spišská Sobota - MPR

Poprad - Spišská Sobota
Městská památková reservace vyhlášená 1950 chrání středověké město Spišská Sobota (Georgenberg), založené německými kolonisty 1256 na pahorku nad soutokem řeky Poprad a Velického potoka. Zachována řada gotických domů s typickými vysunutými střechami.
Hlavní obrázek místa
renesanční domy na náměstí
© Jan P. Štěpánek 08/2006
Graficke pismenko Spišská Sobota je od roku 1946 součástí města Poprad, leží v jeho severovýchodní části. Od silnice I/18 (Makov - Žilina - Poprad - Košice) i budoucí dálnice lze přijet po silnici I/67, na náměstí ulicemi Kažmarská (od centra Popradu) nebo Matejovská (od Kežmarku a budoucí dálnice). Bezplatně parkovat lze přímo na Sobotském náměstí. Nejbližší železniční stanice Poprad - Tatry na trati Bratislava - Žilina - Košice leží asi 1 km severovýchodně, příjemná pěší cesta ulicemi Jiřího Wolkera, Vagonárskou a Velickou cestou netrvá déle než 20 minut.
Ivan Grisa , 8.1. 2009

  historie

  Městská památková reservace Spišská Sobota
  Spišskou Sobotu založili jako všechna ostatní spišská města němečtí kolonisté. Podle polohy na pahorku nad řekou Poprad a zasvěcení místního farního kostela neslo název Georgenberg (Mons Sancti Georgii), dodatečně doplněné o slovenský název, odvozený od dne konání trhů. První zmínka 1256, městská práva 1271. Spolu s ostatními spišskými městy v letech 1412–1773 v polské zástavě. Poškozována při místních válkách a povstáních, poslední velký požár

  Ivan Grisa, dle webové stránky městské památkové reservace Spišská Sobota, 8.1. 2009

  popis

  Prakticky celé středověké město je tvořeno zástavbou nálevkovitého Sobotského náměstí a krátkými úseky navazujících ulic. Uprostřed náměstí soubor farního kostela, zvonice, mariánského sloupu a radnice. Gotické domy rozprostřeny podél celého náměstí. Jeho východní konec (u evangelického kostela) poškozen demolicí staré nemocnice.
  Ivan Grisa , 8.1. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  ostatní
  zachovalý
  volně přístupno
  Slovensko
  Prešovský