Graficke pismenko Jednolodní kostel s trojboce uzavřeným presbytářem a obdélnou sakristií v ose. Nad západním průčelím je hranolová věž. Vstupní portál v západním průčelí je zdoben umnou rokokovou kamenickou prací. Interiér je plochostropý. Zařízení je pozdně barokní, z konce 18. století. Obraz na hlavním oltáři z roku 1860 je pravděpodobně od malíře Hellicha. Kolem kostela je zpustlý hřbitov s počkozenými náhrobky a sochami z 19. století. Za presbytářem stojí kamenný kříž z r. 1803.

Text: popis
10.1. 2009 - Milan Caha (zdroj: Poche E. a kol. Umělecké památky Čech, díl 2. (K-O), Academia, Praha 1978)


OOO