Kostel svatého Jana Křtitele v Kolíně

Graficke pismenko Původní špitální kostel na někdejším Kutnohorském předměstí se poprvé připomíná až roku 1359, vznikl nejpozději koncem 13. století. Sousední budova (dnes rybářský svaz) je pozůstatkem špitálu, přemístěného roku 1518 do dnešního domu čp. 27 u kostela sv. Bartoloměje (historické museum). Kostel poté sloužil jako filiální a hřbitovní. Barokní přestavba proběhla roku 1747, další opravy 1861–69, 1936–37. Od roku 1952 slouží pravoslavným.

 
Graficke pismenko Kostel si zachoval gotický půdorys a některé články (okno a klenba presbytáře). Barokní přestavba se uplatňuje zejména v interiéru (fresky na klenbě, plastická výzdoba).
 
Graficke pismenko Bývalý hřbitov sloužil do roku 1882. Nejvýraznějším pozůstatkem je obelisk na hromadném hrobě pruských vojáků, zemřelých v místních cholerových lazaretech roku 1866 a kamenná lavička z počátku 19. století, přenesená od kostela sv. Víta na Zálabí.

Text: historie
22.9. 2009 - Ivan Grisa, dle Rišlink - Jouza - Zubíková: Průvodce k památkám, Kolín, nedatováno (EHD 2009)