Barokní zámek s rozsáhlým hospodářským dvorem postavil po r. 1710 Franz Josef von Schoenkirchen (dokončen 1722). V letech 1905–6 restaurován, po r. 1945 nápravné zařízení pro dívky, zemědělské učiliště, nakonec státní statek. Demolován v roce 1988.
Hlavní obrázek místa
severní průčelí zámku na počátku 20. století
© F. Musil, M. Plaček, J. Úlovec: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945, Libri, Praha 2005
Široké Třebčice leží na silnici II/224 asi 4 km severně od Podbořan. Nepřístupný areál, kde stával i zámek, stojí ve východní části vsi (asi 100 m za kostelem). Parkování je možné přímo v místě, autobusové spojení o víkendu sporadické, lepší do nedaleké Veliké Vsi (asi 1,5 km přes pole). Železniční spojení po většinu roku jen do Podbořan.
Ivan Grisa , 13.12. 2008

  historie

  Zámek v Širokých Třebčicích
  Panské sídlo v Širokých (původně Rozlezlých) Třebčicích existovalo zřejmě již v 17. století, doklady o něm chybějí. Jistá je stavba barokního zámku na jižní straně nádvoří hospodářského dvora v letech 1710–22 za hraběte Franze Josefa von Schönkirchen a jeho ženy Charlotty. Stavba byla bez větších změn vzhledu opravena v letech 1905–06. Roku byl zámek 1945 zabaven, nejprve sloužil jako nápravné zařízení pro dívky, pak zemědělské učiliště.

  Ivan Grisa, dle Musil - Plaček - Úlovec, Zaniklé hrady, zámky a tvrze..., 13.12. 2008

  popis

  Zámek byl obdélná jednopatrová budova krytá mansardovou střechou s krátkými rizality v nárožích severního průčelí. Fasády byly členěny římsami, pilastry, obdélná okna měla výrazné nadokenní římsy. Střed severního průčelí zvýrazňoval jednoosý rizalit s průchodem do čestného dvora zakončený štítem. Místnosti v přízemí byly zaklenuté valeně, patro bylo včetně štukami zdobeného velkého sálu plochostropé.
  Zany, 13.8. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  zámek
  zaniklý
  nepřístupno
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Chomutov  (CV)
  Široké Třebčice