hrad Milkov

Domaslav

Graficke pismenko První a jediná písemná zpráva o hradu je z roku 1423, kdy se připomíná Petr Labuť seďením na hradě Milkově. Tento Petr byl příslušníkem rodu Švamberků.

 
Graficke pismenko Možné místo hradu se podařilo nalézt Z. Procházkovi na skalnaté ostrožně nad soutokem Pekelského potoka a Hadovky. Ostrožnu v čele přetíná poloobloukovitě vedený, do skály vysekaný, tři metry hluboký příkop. Za ním se na nejvyšším bodě nachází pravidelná, kameny tvořená vyvýšenina obdélného obrysu, která je nejspíše pozůstatkem stavby. Další stopy staveb nejsou patrny. K obranyschopnosti hradu mohly přispívat rybníky v obou údolích. Na místě se doposud nepodařilo získat žádné archeologické nálezy.

Text: historie
13.12. 2008 - Petr Nožička,čerpáno z Ilustrovaná Encyklopedie Českých hradů, Dodatky 3, T. Durdík, Libri 2008