Jednolodní barokní kostel od A. Luragha z l. 1754–6, upravený 1800 po požáru 1798. Orientovaný k severu, hranolová věž v ose jižního průčelí. Tvoří západní stranu náměstí s řadou klasicistních zděných i roubených domů v různém stupni devastace.
Hlavní obrázek místa
Kostel od jihovýchodu (z náměstí)
© Ivan Grisa, 11/2008
Graficke pismenko Kostel dominuje celému bývalému městečku, které dnes spadá do obce Stružnice (samotná Stružnice asi 1 km východně). Přímo kolem kostela prochází silnice II/262 (Děčín - Česká Lípa), parkování možné na náměstí. U kostela autobusová zastávka, nejbližší železniční stanice Stružnice na trati Děčín - Česká Lípa asi 1,5 km severovýchodně, příjemná cesta po pravém břehu Ploučnice a přes lávku nad jezem.
V okolí řada klasicistních zděných a roubených domů, bohužel často zdevastovaných zanedbanou nebo neodbornou údržbou.
Ivan Grisa, 29.11. 2008

  historie

  Kostel svatého Vavřince v Jezvém
  Městečko Jezvé vzniklo pravděpodobně přenesením trhových práv osady hradištských cisterciáků na levém břehu Ploučnice v dnešní České Lípě do nové lokality: napovídal tomu i německý název Neustadtl (Nové Městečko). Původní farní kostel doložen roku 1352, shoda s dnešní lokalitou je nejistá, ale pravděpodobná. Současný kostel vznikl nákladem majitelů panství, hrabat Kouniců, což dosvědčuje jejich masivní erb nad hlavním vstupním portálem. V

  Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 1, 29.11. 2008
  Původ názvu Jezvé
  První doložená informace pochází z roku 1197, kde je v latinském textu popisováno jako Geswi, tenkrát jako majetek kláštera premonstrátů v Teplé. Roku 1352 jako Nova civitas (fara). Teprve roku 1654 se poprvé objevuje název Newstetl a roku 1720 Neustattl. Do roku 1945 se pak používaly oba – český i sudetoněmecký název, tedy Jezvé, Neustadtl. Od roku 1960 degradována na osadu obce Stružnice. Jde tak o nezvyklé správní uspořádání, kdy město s

  Jiří Kaše (Zdroj: Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezku, LIBRI, Praha 1997), 15.3. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  chátrající
  nepřístupno
  Česká republika
  Liberecký kraj
   Česká Lípa  (CL)
  Jezvé