Původ názvu Jezvé

Graficke pismenko První doložená informace pochází z roku 1197, kde je v latinském textu popisováno jako Geswi, tenkrát jako majetek kláštera premonstrátů v Teplé. Roku 1352 jako Nova civitas (fara). Teprve roku 1654 se poprvé objevuje název Newstetl a roku 1720 Neustattl. Do roku 1945 se pak používaly oba – český i  sudetoněmecký název, tedy Jezvé, Neustadtl. Od roku 1960 degradována na osadu obce Stružnice. Jde tak o nezvyklé správní uspořádání, kdy město s uděleným znakem je součástí vesnice se samosprávou.

Text: historie
15.3. 2010 - Jiří Kaše (Zdroj: Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezku, LIBRI, Praha 1997)