hrad Šelmberk

Šlemberk, Starý zámek
Téměř zaniklý hrad. Dle archeol. nálezů byl zal. okolo r. 1300. Nedlouho poté zanikl. Byl pravd. zal. z důvodu ochrany rýžování zlata; snad něm. rytířem Oldřichem Valdauerem, a na popud Karla IV. byl dobyt a zbořen (neleg. stavba).
Hlavní obrázek místa
Starý zámek - Šelmberk - skalní suk
2003 ©Puffin Puffin
Graficke pismenko Zříceniny hradu založeného kolem r. 1260, nedaleko Zlatého potoka, cca 2km zzj od místa, které se nazývá Ostrůvek (býv. Lovecký zámeček, dnes penzion).
Český panovník, zjistil, že místo stavby se nachází na území čech a proto byl německý rytíř, nucen ukončit stavbu a posunout se asi o 7 km jihozápadně za hranice.
28.5. 2002

  historie

  Na zalesněném vrchu asi 2 km severozápadně od pohraniční osady Ostrůvku je patrné hradiště s obranným valem, příkopem a s velkými balvany uprostřed. Podle A. Sedláčka tu stával nedokončený hrad Šelmberk, který si budoval koncem 50. let 14. století bavorský rytíř Oldřich Valdauer. Když se však zjistilo, že hrad je stavěn na českém území, byla stavba na popud Karla IV. tachovskými many kolem r. 1359 rozbořena.
  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Západní Čechy, 19.5. 2005

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  hrad
  nepatrné zbytky zdí
  volně přístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Tachov  (TC)
  Lesná