katedrála Svaté Trojice

Kathedrale Heilige Dreifaltigkeit, Dresden/Drážďany
Po přestupu ke katolictví, nutném pro získání polské koruny, bylo třeba pro dvůr v čistě luterském městě zřídit katolický kostel. Stavba začala roku 1738 podle projektu Gaetana Schiaveriho. Svěcení ještě nehotového chrámu 26. 6. 1751. Po náletu obnoven.
Hlavní obrázek místa
Hofkirche
© Anton Fedorenko, 04/2011
Graficke pismenko Kostel stojí na labském nábřeží, mezi Residenčním zámkem a řekou. Parkování v celém širším centru města zpoplatněno, příjezd z ČR po D8/A17/A4, křižovatka Dresden Altstadt a dále po místních komunikacích.
Nejbližší stanicí městské železniční rychlodráhy, linky S1 (navazuje v Bad Schandau na mezinárodní osobní vlaky z Děčína) je nádraží Dresden Mitte asi 400 m západně.
Kostel je volně přístupný mimo dobu mší, v poledne vždy asi půlhodinový varhanní minikoncert.
Ivan Grisa, 22.11. 2008

  historie

  Katolický dvorní kostel/katedrála Svaté Trojice v Drážďanech
  Kurfiřt Friedrich August I., řečený August Silný, přestoupil roku 1697 na katolictví, aby zvýšil své šance na získání polské koruny. Realisticky se snažil o to, aby nepopudil své luteránské saské poddané, zřídil proto pouze katolickou kapli v prostorách zámku (1709). Až roku 1738 pozval z Petrohradu italského architekta Gaetana Schiaveriho a pověřil ho úkolem postavit katolický dvorní kostel. Pro stavbu byl zvolen prostor mezi zámkem a mostem,

  Ivan Grisa, dle Jürgen Helfricht, Dresden und seine Kirchen (Drážďany a jejich kostely), 2005, 22.11. 2008

  popis

  Kostel je v zásadě pětilodní barokní basilikou s chórovým ochozem a rohovými kaplemi, orientovanou k jihozápadu. V čele severovýchodního průčelí stojí 84 m vysoká věž na silně eliptickém půdorysu, díky němuž je její silueta velmi proměnlivá. Největší saský katolický kostel je zvnějšku ozdoben 78 nadživotními sochami světců. Vnitřní boční lodi a chórový ochoz sloužily pro procesí, která tak mohla nerušeně probíhat, aniž by provokovala

  Ivan Grisa, 22.11. 2008
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Německo