zámek residenční zámek

Residenzschloss, Dresden/Drážďany
Původní strážní hrad u levého předmostí labského mostu (kolem roku 1200) se od roku 1474 stal sídlem saských vévodů, kurfiřtů a králů. Postupně přestavován a rozšiřován, od roku 1922 museum. Při náletu 13. 2. 1945 zničen, od počátku 60. let rekonstruován.
Hlavní obrázek místa
Pohled na zámecký komplex z lucerny kostela Panny Marie (Frauenkirche)
V popředí Johanneum (původně renesanční stáje, dnes dopravní museum), napojené na vlastní zámek Stájovým dvorem (Stallhof) a Jiřího branou (Georgentor) s věžicí vpravo. Vlevo od ní dominantní Hausmannova věž (Hausmannsturm), dále vlevo obě zámecká nádvoří.
© Ivan Grisa, 11/2008
Graficke pismenko Zámecký komplex stojí v severní části drážďanského Starého Města (Altstadt). Parkování v celém širším centru města zpoplatněno, příjezd z ČR po D8/A17/A4, křižovatka Dresden Altstadt a dále po místních komunikacích.
Nejbližší stanicí městské železniční rychlodráhy, linky S1 (navazuje v Bad Schandau na mezinárodní osobní vlaky z Děčína) je zdejší hlavní nádraží (Dresden Hauptbahnhof) asi 500 m jižně, kde staví i mezistátní vlaky kategorie EC.
Turisticky přístupné jsou Jiřího brána s exposicí o dějinách zámku a vstup na Hausmannovu věž (od severu), světoznámé umělecké sbírky (od západu) a Johanneum s dopravním museem (od jihu, z náměstí Neumarkt). Na dalších částech zámku se dosud pracuje.
Ivan Grisa, 22.11. 2008

  historie

  Residenční zámek v Drážďanech
  Prvním panským sídlem na území dnešní saské metropole byl malý strážní hrad, postavený na pahorku Taschenberg u levého předmostí zdejšího labského mostu kolem roku 1200. První jistá písemná zmínka o něm pochází z roku 1289. Kolem roku 1400 jej markrabí Vilém I. rozšířil a nechal postavit spodní část hlavní Hausmannovy věže (Hausmannsturm). Od roku 1474 se do Drážďan z Míšně přesunul vévodský dvůr, čímž započaly velké přestavby hradu na

  Ivan Grisa, dle Matthias Donath, Schloesser in Dresden und Umgebung (Zámky v Drážďanech a okolí), 22.11. 2008
  zámek
  hrad přestavěný na zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Německo