kostel sv. Jana Křtitele

zaniklá komenda johanitů

Graficke pismenko Na místě současného barokního kostela sv. Jana Křtitele byla založena někdy před rokem 1238 (první zmínka) komenda řádu johanitů. Během 14. století byl celý areál několikrát přestavován a upravován. Pozdně románský johanitský kostel byl nejstarším kamenným kostelem v Kroměříži.

 
Graficke pismenko Komenda byla zrušena v roce 1423. Objekty bývalé komendy i s kostelem však nezanikly. Od roku 1606 byli v objektech františkáni. Ty sem přivedl kardinál František z  Dietrichštejna. Nesídlili zde však dlouho. Již v roce 1619 byli převedeni ke kostelu Nejsvětější Trojice v Oskoli.
 
Graficke pismenko V letech 1687 až 1879 u kostela sv. Jana Křtitele působil řád piaristů. V roce 1690 byla při kostele otevřena piaristická kolej. Piaristy do Kroměříže povolal olomoucký arcibiskup Karel II. z Lichtenštejna-Kastelkornu. Tehdy zde působilo i gymnázium a Lichtenštejnův hudební seminář, který byl nejstarší hudební školou ve střední Evropě. V roce 1688 byl areál rozšířen o přístavbu tří křídel podle projektu G. P. Tencally.
 
Graficke pismenko Na místě středověkého kostela a románské komendy, které byly zbořeny v letech 1733 až 1733, byl v letech 1737–68 podle plánů I. J. Cyraniho z Bolleshausu postaven nový kostel sv. Jana Křtitele.
 
Graficke pismenko V roce 1879 byl po zrušení piaristické koleje v budově zřízen emeritní dům pro kněze.
 
Graficke pismenko V roce 1907 byl sešlý kostel (poškozen požárem v roce 1836) opraven. Roku 1927 se do Kromeříže vrátili z Oskole františkáni. Definitivně klášter zrušen roku 1950.

Text: historie
16.11. 2008 - Jan P. Štěpánek podle K. Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2000


Zavřít reklamu