Graficke pismenko Nevelký kostelík tvoří téměř čtvercová hrázděná loď s plochým stropem a neodsazený zděný presbytář s valenou lunetovou klenbou se hřebínky. Celý ho kryje poměrně strmá valbová střecha krytá taškami, na jejímž hřebeni spočívá mohutný sanktusík s lucernou a bání krytou šindeli. Okna lodi jsou pravoúhlá, presbytáře s kruhovými záklenky. Celkově na dobu vzniku působí velmi archaicky, nelze vyloučit použití konstrukcí starší stavby.

 
Graficke pismenko Hlavní oltář z  roku 1688, další zařízení z první poloviny 18. století, sklomalby z konce 19. století.

Text: popis
16.11. 2008 - Ivan Grisa, dle Umělecké památky Čech, svazek 4