Kostel svatého Václava v Žatci

Graficke pismenko Specifickým rysem středověkého Žatce byla veliká rozloha předměstí, daná přímým vytvořením města z raně středověkého hradiště a stísněného prostoru hrazené ostrožny. Tato předměstí byla vybavena řadou malých kostelíků, z nichž většina nepřežila třicetiletou válku a josefínské reformy. Kostel svatého Václava byl postaven pro potřeby předměstí Bačina, které se nacházelo v nivě Ohře západně od vnitřního města. Pocházel zřejmě nejpozději ze 13. století, původní stavba byla těžce poškozena či zničena za třicetileté války. Po jejím skončení byl obnoven jako kombinovaná stavba se zděným klenutým presbytářem a téměř čtvercovou hrázděnou lodí s plochým stropem. Vzhledem k tomu, že již nikdy nenabyl farní funkci (pokud ji někdy předtím měl), postačoval místo věže mohutný sanktusík na hřebeni střechy.

 
Graficke pismenko Od 60. do 80. let 20. století byla prakticky celá původní zástavba Bačiny nahrazena panelovým sídlištěm s megalomanskými objekty občanské vybavenosti. Roku 1962 se uvažovalo o demolici kostelíka, která nebyla naštěstí provedena. Naopak v 70. letech byl obnoven.

Text: historie
16.11. 2008 - Ivan Grisa, dle Žatec - Historie/Kultura/Lidé, 2004