Graficke pismenko Kostel v Soběsukách je poprvé zmíněn k roku 1369 v registru papežského desátku (opakovaně pak v letech 1384, 1385, 1399 a 1405). Roku 1477 vlastnil podací právo ke kostelu Beneš Sekerka ze Sedčic. Gotická stavba měla obdélnou loď s odsazeným čtvercovým presbytářem, zda měla věž nevíme. Na přelomu 17. a 18. století probíhala v Soběsukách bohatá stavební činnost – koncem 17. století byl na návsi jižně od kostela postaven mariánský sloup, roku 1724 byla do ohradní zdi kostela vetknuta socha sv. Jana Nepomuckého. Kolem roku 1700 byl barokně upraven kostel – loď byla prodloužena k západu, před nové západní průčelí byla postavena hranolová věž. Kostel je centrem samostatné farnosti s filiálními kostely v Roztylech a Vikleticích. Farnost však není obsazena a je spravována z děkanství v Podbořanech, bohoslužby se zde nekonají a kostel bez využití chátrá.

Text: historie
5.8. 2012 - Zany