Účelem stavby, provedené v letech 1961–69 bylo ustálení průtoků v dolním toku Ohře, zajištění zdroje užitkové vody pro průmyslové podniky v severočeské uhelné pánvi a místní zemědělství, energetické a rekreační využití. Roku 1964 byla Ohře převedena do výtokového objektu hráze, napouštění začalo v září 1967, vlastní stavba hráze skončila v prosinci 1968.

 
Graficke pismenko Pod hrází a hladinou jezera zanikly Běšice, Čermníky, Dolany, Drahonice, Chotěnice a  Lomazice. Jejich obyvatelé se přestěhovali převážně do Chban na jižním konci hráze. Někdejší trasu toku Ohře dodnes zachycují katastrální mapy.
 
Graficke pismenko Hráz využila pahorku severovýchodně od Nechranic, který Ohře dříve obtékala. Proto je její severní část výrazně nižší a užší proti části jižní, kterou bylo nutno nasypat do hlubokého údolí. Vzhledem k zatravnění a povlovnému sklonu povodní části téměř zcela splývá s krajinou.
 
Graficke pismenko Přehrada významně změnila mikroklima dříve nejsuššího regionu Čech.
 
Graficke pismenko Z někdejších stavbařských ubytoven severně od Nechranic byla po skončení stavby zřízena kasárna, kde autor příspěvku skládal v říjnu 1986 vojenskou přísahu. Dnes z nich zbývají jen betonové základy, zarůstající bujnou vegetací.

Text: historie
30.12. 2008 - Ivan Grisa, podle webových stránek obce Chbany