Graficke pismenko V jádře renesanční nárožní budova s předsazenou 40 m vysokou radniční věží v ose průčelí obráceného do náměstí. Věž je zakončena kamenným ochozem a bání s lucernou. Pod ochozem se nachází mohutné ciferníky hodin, které pocházejí ze 17. století. Horní ciferník ukazuje hodiny, dolní pak minuty.

 
Graficke pismenko Dvoupatrová vlastní budova je zakončena jednoduchou atikou, oddělenou od druhého patra profilovanou římsou. Přízemí radnice je opatřeno klenutým podloubím s vnější bosáží oblouků. Nároží je v úrovni obou pater opatřeno kvádrováním. Hlavnímu průčelí radnice dominuje kromě věže i předložené schodiště a portál průchodu pod věží. V průčelí věže se nachází kamenná deska informující o renovaci radnice kardinálem Františkem z Dietrichštejna z r. 1611.

Text: popis
11.11. 2008 - Jan P. Štěpánek