zámek Hradná

Suľov - Hradná
Zchátralé a utilitárně využívané pozůstatky renesančního zámku z 16. stol. Vystavěn rodem Akajovců. Čtyřkřídlá stavba s párem nárožních věžic. Ve 20. století pouze chátrá. Dnes částečně upraven na rodinné domy.
Hlavní obrázek místa
jižní nárožní věžice s částí zachovalého sz. křídla
© Jan P. Štěpánek 08/2008
Graficke pismenko Zchátralý renesanční zámek, částečně utilitárně upravený na byty, v dolní části vsi Hradná, místní části obce Suľov-Hradná na severozápadě Slovenska. Obec ležící necelých 12 km jižně od okresního města Bytča je turistickým východiskem ke známým Husovským skalám a stejnojmennému hradu.
Zámek, slovensky kaštieľ, leží ve středu Hradné. Jeho chátrání započalo již s počátkem 20. století. Po rozparcelování mezi více vlastníků byl zámek takřka obestavěn rodinnými domy, které mnohdy využily vlastní zámek. Dodnes částečně dochováno severozápadní křídlo s dvojicí nárožních věží.
Jan P. Štěpánek, 11.11. 2008

  historie

  Historie renesančního zámku (kaštieľa) v Hradné sahá do 16. století. Vystavěn byl rodem Akajovců po vzoru většího zámku v nedaleké Bytči jako čtyřkřídlý objekt s vnitřním dvorkem a dvěma okrouhlými nárožními baštami (věžicemi). Jeho podoba však oproti kaštieľi v Bytči byla velmi redukovaná a odpovídala snaze chudší venkovské šlechty přiblížit se bohaté šlechtě z měst. V Hradné kaštieľ postrádal arkády, vlastní monumentálnost a druhý pár

  Jan P. Štěpánek, 11.11. 2008

  popis

  Zámek v Hradné byl patrovou čtyřkřídlou stavbou na půdoryse obdélníka s menším vnitřním dvorkem. V jihozápadním a severozápadním nároží objektu stávaly okrouhlé věžice (bašty). Na přelomu 19. a 20. století byl zámek výrazně poškozen utilitárním využíváním a dílčími demolicemi. Jednotná obvodová zástavba čtvercového dvora byla rozparcelována mezi více majitelů a každý se svým dílem zacházel, jak chtěl. Nejvíce bylo postiženo původní severní a

  Jan P. Štěpánek, 11.11. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  zámek
  chátrající
  nepřístupno
  Slovensko
  Žilinský