čtvrtek, 3. prosinec 2020. Svátek slaví Svatoslav, zítra Barbora

Graficke pismenko Nejstarší část zámku je barokní. Byla vystavěna roku 1688 pro dominikány od sv. Jiljí z Prahy. Tehdy se jednalo o jednopatrové stavení obdélného půdorysu, kryté mansardovou střechou. Ve druhém desetiletí 18. století byl v Trnové založen panský velkostatek. V roce 1759 jej koupil rytíř Kristián Josef Paulin von Gfässer, pán na Bratronicích. Ten vlastnil Trnovou do roku 1789 a za jeho vlastnictví je obytná budova statku přestavěna na dvoupatrový zámek. V roce 1789 koupil statek se zámkem Jan Ferdinand ze Schönfeldu, který v roce 1791 založil v Trnové zemědělskou školu. V roce 1838 koupil trnovský velkostatek Václav Škroup, bratr hudebního skladatele Františka Škroupy. Rodina Škroupova je pochována v hrobce přistavěné k jižní zdi lodi nedalekého kostela sv. Ducha. Roku 1860 koupil zámek průmyslník Čeněk Daněk, zakladatel ČKD, později povýšený do šlechtického stavu s predikátem von Esse. Za jeho vlastnictví proběhly zásadní stavební úpravy, které předurčily jeho dnešní vzhled. Dalším majitelem byl Maximilián Scharschmied z Adlerstreu, který v Trnové provozoval pivovar. Od roku 1907 vlastnil Trnovou Václav Schloger. Za jeho vlastnictví – v letech 1908 až 1911 – pobývala na zámku operní pěvkyně Ema Destinnová. V roce 1950 byl zámeček znárodněn, byla v něm Učňovská škola zemědělská pro chovatele koní a jezdce z povolání, sloužil jako archiv a skladiště. V roce 1967 statek koupil soukromý majitel. Po roce 1989 byl zámeček spolu s hospodářstvím vrácen v restituci rodině Václava Schlogera. V roce 1994 byl zámeček vyhlášen kulturní památkou. V roce 2006 jej koupili manželé Pilipovi, kteří jej kompletně zrekonstruovali.

Text: historie
11.11. 2008 - Milan Caha (zdroj: Poche E. a kol. Umělecké památky Čech, díl 4. T-Ž, Academia, Praha 1982 a www.zamektrnova.cz)