Původně gotický dřevěný farní kostel, zmiňován r. 1369. Za opata Tomáše Budecia nahrazen kamenným barokním kostelem, pravděpodobně dílem Františka Maxmiliána Kaňky. Věž upravena po požáru v r. 1883.
Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 10/2008
Graficke pismenko Obec Líšnice patřila od dávných dob zbraslavskému klášteru. První písemná zmínka o ní je z roku1345, kdy dal klášter ves do dědičného podnájmu Jakubovi, rychtářovi ze Zlatník, "...aby les vymýtil a proměnil jej v úrodná pole..." K této listině je připojen dokument z roku 1350 o vytyčení hranic mezi Líšnicí a Řitkou. První zmínka o farním kostele je z roku 1369. Dřevěný kostel byl za opata zbraslavského kláštera Tomáše Budecia nahrazen novým kamenným kostelem v prostém barokním slohu. Architektem byl pravděpodobně František Maxmilián Kaňka, který po roce 1724 pro zbraslavský klášter pracoval. 10. června 1883 po úderu blesku ...
Milan Caha (zdroj: Poche E. a kol. Umělecké památky Čech, díl 2. (K-O), Academia, Praha 1978), 9.11. 2008

  popis

  Kostel je jednolodní, obdélný, s obdélníkovým presbytářem. Za ním je věž se sakristií v přízemí. Věž měla původně cibulovitou báň, po požáru v roce 1883 byla nahrazena dnešní stanovou. Hlavní oltář s obrazem Všech svatých je z doby okolo r. 1750, přemalovaný v roce 1843. Kromě hlavního oltáře je v kostele oltář sv. Anny rovněž z poloviny 18. století a starší oltář sv. Jana Nepomuckého z počátku 18. století . Křtitelnice je z roku 1714. Kolem

  Milan Caha (zdroj: Poche E. a kol. Umělecké památky Čech, díl 2. (K-O), Academia, Praha 1978), 9.11. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Praha-západ  (PZ)
  Líšnice