Graficke pismenko Hroby mají podobu dvou kamenných sarkofágů (rakví) s vytesanými kříži a nápisy informujícími o zde pochovaných osobách. Čela sarkofágů tvoří téměř 15 cm silné pískovcové desky s barokními volutami a stylizovanými lebkami se zkříženými kostmi v jejich vrcholech. Z lebek vyrůstají osazené litinové kříže. Ve středu těchto desek se nachází nápisy: SMILVGTE SENADEMNAV ASPONWI PRZATELE MOGI (smilujte se nade mnou aspoň vy, přátelé moji). Oba náhrobky se liší pouze označením pochované osoby a daty. V pravém hrobě je pochován někdejší velkobystřický fojt (název Valašská Bystřice pochází až z počátku 20. století) a zároveň lajtnant (velitel) portášů Jiří Křenek. V levém hrobě leží jeho syn, portášský desátník a kovář Ondřej Křenek. Oba náhrobky pocházejí z konce 18. století.

Text: historie
8.11. 2008 - Jan P. Štěpánek podle turistických průvodců regionem